สอบเข้ามหาวิทยาลัยปลัด สธ.ให้สติ “หมอใหม่” ใส่ใจคนไข้-ไม่โกง

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการทุจริตสอบเข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ในการเปิดอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย์ ...