สอบเข้ามหาวิทยาลัยฐานเงินเดือน "พนักงานคอลเซ็นเตอร์" ประจำปี 2017

อาชีพ "พนักงานคอลเซ็นเตอร์" รายละเอียดงาน ดูแลการรับสายโทรเข้าโทรออก ให้บริการและให้ข้อมูลกับลูกค้า ตอบข้อซักถาม จัดการข้อร้องเร...