สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "พนักงานคอลเซ็นเตอร์" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "พนักงานคอลเซ็นเตอร์"

 

รายละเอียดงาน

ดูแลการรับสายโทรเข้าโทรออก ให้บริการและให้ข้อมูลกับลูกค้า ตอบข้อซักถาม จัดการข้อร้องเรียน คอยให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการทำรายการทางธุรกิจต่างๆ โดยมีช่องทางการให้บริการทางโทรศัพท์, E-Mail, Fax และ Internet


ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : พนักงานออฟฟิศ

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน
 

ลักษณะงาน : อุตสาหกรรม

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : -


 


ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th