สอบเข้ามหาวิทยาลัย7.6 ชั่วโมงต่อวัน GEN Y ใช้เน็ตมากกว่า GEN Z ใน สถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 2559

เคยสงสัยหรือไม่ว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละวันกันมากน้อยแค่ไหน? จำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยมีเท่าไหร่? สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ...