สอบเข้ามหาวิทยาลัย

7.6 ชั่วโมงต่อวัน GEN Y ใช้เน็ตมากกว่า GEN Z ใน สถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 2559

เคยสงสัยหรือไม่ว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละวันกันมากน้อยแค่ไหน? จำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยมีเท่าไหร่? 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทราวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ETDA เผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2016 โดยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตคนไทย 16,661 คนทั่วประเทศ

พบว่า คนในกรุงเทพฯ มีจำนวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตสงกว่าคนในต่างจังหวัด คนกรุงเทพฯ ใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 48.1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนคนต่างจังหวัด 44.6 ชั่วโมง/สัปดาห์ ผู้ชายเฉลี่ย 45.3 ชั่วโมง/สัปดาห์, ผู้หญิง 44.7 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเพศที่สาม 48.9 ชั่วโมง/สัปดาห์

เมื่อแบ่งเป็น Gen ต่างๆ จะพบว่า Gen Y คือกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด เฉลี่ย 53.2 ชั่วโมง/สัปดาห์  ทั้งนี้ เมื่อเฉลี่ยจากคนทั้งประเทศ คนไทยส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ต 45 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 6.4 ชั่วโมง/วัน
 
UploadImage
 
UploadImage
 
UploadImage

กิจกรรมที่ทำเมื่อใช้อินเตอร์เน็ต 
      อันดับ 1 คือ Social Network 96.1% ตามมาด้วย ดูวิดีโอใน YouTube, ค้นหาข้อมูลต่างๆ, อ่าน E-Book, รับ-ส่งอีเมล, ดูทีวีออนไลน์, ดาวน์โหลดเพลง/เกม/ละคร/ซอฟต์แวร์, ช้อปออนไลน์ และทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น 

 
UploadImage

แอปพลิเคชัน ที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

• YouTube 97.3%
• Facebook 94.8%
• Line 94.6%
• Instagram 57.6%
• Twitter 35.5%
• WhatsApp 13.7%
• LinkedIn 11.4%


 
UploadImage

จากบทความข้างต้น น้องๆ จะได้มองเห็นถึงโอกาสของงานด้านของ Content Marketing มากยิ่งขึ้น  และธุรกิจเกือบทุกประเภทนั้น จำเป็นต้องมีนักการตลาด,นักประชาสัมพันธ์,นักวารสาร เพื่อผลิตเนื้อหา Content ลงบนสื่อออนไลน์ต่างๆ มากยิ่งขึ้น  

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับ Content Marketing 

- นักการตลาด
- นักวารสาร
- นักประชาสัมพันธ์ 

คณะ/สาขาที่เกี่ยวข้อง 

- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาประชาสัมพันธ์
- สาขาวิชาการโฆษณา
- สาขาวารสารศาสตร์ 
- สาขาวิชาสารสนเทศ


ดูมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนของแต่ละสาขาวิชา คลิกที่นี่่