สอบเข้ามหาวิทยาลัย


VOTE THAILAND TOP UNIVERSITIES 2022


ติดอาวุธให้ครบในยุคดิจิทัล ด้วยหลักสูตร MAPS

ท่ามกลางเทคโนโลยีทั้งหลายที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจากสิ่งที่เคยเป็นอยู่ (disruptive technologies) พวกเราต่างรับรู้และประสบผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจกันแล้ว ...


"MAPS นำทางใหม่สู่ธุรกิจ NEW BUSINESS DNA" หลักสูตรการบูรณาการด้านสื่อและกลยุทธ์ของสินค้า-บริการ

เสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีจากความรู้และความคิด กับหลักสูตรการเรียนรู้การใช้สื่ออย่างฉลาดและสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาธุรกิจและสร้างแบรนด์ให้ทันสมัย ...