สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ติดอาวุธให้ครบในยุคดิจิทัล ด้วยหลักสูตร MAPS

          ท่ามกลางเทคโนโลยีทั้งหลายที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจากสิ่งที่เคยเป็นอยู่ (disruptive technologies)  พวกเราต่างรับรู้และประสบผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจกันแล้ว สิ่งสำคัญที่พวกเราต้องทำตอนนี้ คือ การแสวงหาหลักคิดและแนวทางใหม่ เพื่อพัฒนาความคิด ทักษะ นวัตกรรมและความสร้างสรรค์ให้แก่ตนเองพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลักสูตร MAPS+ (Mindset Activation & Product-service Strategies) จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนได้กระตุ้นวิธีคิด (mindset) ใหม่ๆ ในการบูรณาการศาสตร์การพัฒนาแบรนด์ การตลาด และการสื่อสาร พร้อมติดอาวุธทางความคิด ความสร้างสรรค์และกลยุทธ์ต่างๆ เรียกว่าติดอาวุธให้ครบในยุคดิจิทัล เพื่อให้เป็นพลังสำคัญที่จะผลักดันให้เราและองค์กรของเราอยู่รอด ร่วมกันเดินไปสู่เป้าหมายของ "ประเทศไทย 4.0" และมุ่งสู่การประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในที่สุด (survival, success, and sustainability)
 
 
UploadImage

เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตร MAPS DPU รุ่นที่ 2
 

        ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับหลักสูตร ‘การบูรณาการด้านสื่อและกลยุทธ์ของสินค้า-บริการ’(Media Appreciation and Product-service Strategies หรือ MAPS) หลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้นสุดสร้างสรรค์ที่สามารถตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีสื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ ชื่อเสียงและยอดขาย หลักสูตรนี้จะลักษณะการเรียนที่ถูกจัดออกมาให้อยู่ในรูปแบบของงานอีเว้นท์และการทำเวิร์คช็อปจำลองสถานจริงที่แต่ละคลาสจะมีลูกเล่นช่วยสร้างความสนุกให้ผู้เรียนแตกต่างกันไป รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่จะมาร่วมแชร์เคล็ดลับการประสบความสำเร็จและวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กันอย่างใกล้ชิด

        เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะมีการจัดปฐมนิเทศหลักสูตร MAPS รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และเริ่มเรียนตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

       สำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือกำลังมองหาแนวทางการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมาร่วมพัฒนาทักษะการเลือกใช้สื่อและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดกับ หลักสูตรการบูรณาการด้านสื่อและกลยุทธ์ของสินค้า-บริการ (Media Appreciation & Product-service Strategies) หรือ MAPS พร้อมกันได้แล้ววันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.095-6956416ลงทะเบียนสมัคร คลิกที่นี่