สอบเข้ามหาวิทยาลัย​DPU รุก MOU ขยาย 20 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ 20 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนและคณาจารย์ ...