สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​DPU รุก MOU ขยาย 20 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ

UploadImage
 
          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ 20 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนและคณาจารย์ รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงานโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามร่วมกับผู้แทนจาก 20 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ ประกอบด้วย โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย, วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง, วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์, วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม  ในพระอุปถัมภ์, วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยชีวศึกษาธนบุรี, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราฎร์ ในพระอุปถัมภ์, วิทยาอาชีวศึกษาเสาวภา, วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี-เทค, วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเจ้าพระยา,วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา, วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง, วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี, วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤาษาบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage