สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รับสมัครป.ตรี รอบโควตา และรอบสอบตรงชิงทุน #1 ปีการศึกษา2565

สนใจสมัครและรับรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.tni.ac.th/home/admissionsมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต (วิทยาเขตหัวหิน) มุ่งยกระดับการศึกษาเปิดหลักสูตรนานาชาติ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต วิทยาเขตหัวหิน เปิดหลักสูตรนานาชาติสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการโรงแรม เน้นจุดแข็ง มหาวิทยาลัยนานาชาติตัวจริง พัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ...