สอบเข้ามหาวิทยาลัยDPU คว้า 3 รางวัล Young Corporate Financial Officer 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ที่สามารถคว้า 3 รางวัล ...