สอบเข้ามหาวิทยาลัย


ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...


เทคนิคการคิด เพื่อเริ่มต้นฝึกสมองให้ฟิต และเป็นผู้ใหญ่ที่เรียนรู้อยู่เสมอ

เราอาจจะได้ยินเรื่อง ‘การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning’ มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ...