สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...


E-Book เรียนอินเตอร์ที่ไหนดี? 2021

เรียนอินเตอร์ที่ไหนดี? 2021 E-Book ที่จะมาแนะนำเส้นทางสู่หลักสูตรอินเตอร์ สอบอะไรบ้าง? การสอบต่างกันอย่างไร? คนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษจะเข้าเรียนหลักสูตรอินเตอร์ได้อย่างไร? ...


เทคนิคการคิด เพื่อเริ่มต้นฝึกสมองให้ฟิต และเป็นผู้ใหญ่ที่เรียนรู้อยู่เสมอ

เราอาจจะได้ยินเรื่อง ‘การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning’ มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ...