หน้าแรก บัญชี คณะบัญชี

ใครยังสงสัย เรียนบัญชี จบมาทำงานอะไรบ้าง? เชิญทางนี้เลย

วันที่เวลาโพส 19 กรกฎาคม 60 17:21 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
 
น้องๆ มัธยมที่กำลังหาคณะหรือสาขาเพื่อวางแผนการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา มักมีคำถามมากมายว่า "พี่คะ...เรียนจบบัญชี แล้วไปทำงานอะไรได้บ้างคะ?" วันนี้พี่จะพาน้องๆ ไปคลายข้อสงสัยนี้กันว่า เรียนจบบัญชี จะสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ตามไปดูกันเลย
พนักงานบัญชีของบริษัทเอกชน
เราเข้ามาทำงานในบริษัทใหญ่ๆ น้องๆ ไม่ต้องห่วงเรื่องการที่น้องๆ จะต้องทำงานเยอะ เพราะบริษัทเอกชนจะมีนักบัญชีในแผนกหลายคนเลยคะ เราเข้าไปทำส่วนหนึ่งของทั้งกระบวนการนั้นเอง ไม่ได้ทำทั้งหมดนะ พี่ยกตัวอย่าง เช่น ที่เราเรียกกันว่าส่วนของ ลูกหนี้ (AR) เราก็จะทำเกี่ยวกับการตามทวงลูกหนี้ทำอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวค่ะ
 


พนักงานบัญชีในสำนักงานบัญชี
พนักงานบัญชี 1 คน จะดูแลบริษัทประมาณ 3 - 4 บริษัท นั้นก็หมายความว่าพนักงานบัญชีจะดูแลบริษัททั้งหมดเลยคนเดียว ได้ทำทุกส่วนของหลายๆบริษัท ฟังดูแล้วงานค่อนข้างจะหนัก แต่เมื่อพูดถึงประสบการณ์ น้องๆ จะมีประสบการณ์ที่มากและทำงานในได้ควบคุมหมดซึ่งจะแตกต่างจากบริษัทเอกชน
 

ข้าราชการ
อันดับแรกน้องๆ ต้องเริ่มจากเริ่มจากสมัครและสอบเข้า ก.พ. หรือสอบตรง ข้อดีของการเป็นพนักงานบัญชีของรัฐนั้นก็คือ ความมั่งคง สวัสดิการดีค่ะ ดูแลเรื่องการเจ็บป่วยของพ่อแม่และครอบครัว ถ้าอยู่จบเกษียณ มีทั้งบำเหน็จ บำนาญ ให้ไว้ใช้
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต (Certified Public Accountant) คือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) เป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อควบคุมดูแล มีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจการจัดทำงบการเงินของบริษัทต่างเพื่อรับรองว่าบริษัทนั้นทำถูกต้องหรือไม่ เป็นความใผ่ฝันของเด็กบัญชีหลายๆคน เพราะเป็นวิชาชีพที่ได้เงินดี แต่ก็ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆเลยนะคะ กระบวนการมีดังนี้คะ
ต้องจบคณะบัญชี 
 

ครูหรือติวเตอร์
นอกเหนือจากการทำงานด้านบัญชีโดยตรงแล้ว นักบัญชียังสามารถใช้วิชาชีพที่มีไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นด้วยการเป็นอาจารย์หรือติวเตอร์ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งปัจจุบันผู้ที่จะเป็นอาจารย์ไม่จำเป็นต้องจบคุรุศาสตร์ เพียงแค่ใช้วิชาชีพที่จบมาสอนได้ แต่ถ้าน้องๆ จบปริญญาตรี ระดับที่สามารถสอนได้คือ ปวช. ปวส. แต่ถ้าอยากเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ต้องมีการเรียนต่อปริญญาโท สาขาบัญชีก็สามารถกลับมาเป็นอาจารย์อยู่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่คนรุ่นหลังได้เช่นกัน


 

ข้อมูลงานและอาชีพเพิ่มเติมของ นักบัญชี

UploadImage
 

 

ถามตอบกับทีมงานและเพื่อน ๆ


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ