หน้าแรก บัญชี ข่าว/บทความ

สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ เรื่องสั้นสะเทือนใจกันทุกคน ล้วงลึกเคล็ดลับการวางแผนการเงินในยุคดิจิทัล กับ อ.จิตรลดา

วันที่เวลาโพส 30 มิถุนายน 60 19:24 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium

     “เงิน” เป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องใช้ในการดำเนินชีวิต หากไม่รู้จักบริหารจัดการเงิน เงินก็มักจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับบุคคลได้เสมอ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้องค์กรธุรกิจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานของนักบัญชีจะต้องไม่จำกัดอยู่แค่รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเท่านั้น

     แต่จะต้องวิเคราะห์เพื่อชี้ให้เห็นถึงโอกาสใหม่ๆในการรายงาน หรือสร้างประสิทธิภาพการบริหารองค์กรให้กับผู้บริหารได้ด้วย เช่นเดียวกันเศรษฐกิจดิจิทัลก็ส่งผลกระทบต่อการบริหารการเงินส่วนบุคคลและกิจกรรมทางการเงินของบุคคล ดังนั้นบุคคลแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ที่จะฉลาดในการหารายได้และเพิ่มคุณค่าของเงินที่หามาได้ โดยพยายามที่จะหารายได้ให้ได้หลายทางเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับชีวิตประกอบกับการวางแผนการเงินที่ดีเพื่อรักษาเงินให้อยู่กับเราได้นานๆ
                1.สร้างแผนการใช้จ่าย โดยจัดทำงบประมาณเงินสดซึ่งเป็นแผนจัดสรรรายได้และค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
2.
ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้กำหนดไว้
3.หากมีหนี้สินต้องรีบชำระ เพราะจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราดอกเบี้ย
4.สำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังจะให้เกิดขึ้น
5.มีการออมเงินอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งประเภทตามเป้าหมายที่ต้องการ ได้แก่
  • เพื่อเป็นทุนในการซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง
  • เพื่อการศึกษาต่อ
  • เพื่อท่องเที่ยว
  • เพื่อการลงทุน
  • เพื่อการเกษียณ
  • เพื่อเป็นมรดกให้กับบุตรหลาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

    เว็บไซต์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ถามตอบกับทีมงานและเพื่อน ๆ


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด