หน้าแรก บัญชี รุ่นพี่บัญชี

" Make your life more happy " เคล็ดลับการทำงานบัญชี จาก CFO

วันที่เวลาโพส 24 กรกฎาคม 60 10:41 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

 


U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จาก CFO มากความสามารถ 
 
 


" เคล็ดลับการทำงานของผมคือ Make your life more happy ทำให้ชีวิตมีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่
รวมทั้งบริหารจัดการเวลา เพื่อทำชีวิตส่วนตัวและการทำงานให้ Balance "
 
คุณสอนไซ สิลาเพ็ด Group Chief Finance Officer Petroleum Trading Lao Public Company
นักศึกษาปริญญาเอก คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด