หน้าแรก เรียนการบิน คณะสาขา

เตรียมพร้อมก่อนตัดสินใจ “สาขาธุรกิจการบิน” เข้ามาแล้วจะได้เรียนอะไรบ้าง?

วันที่เวลาโพส 29 มิถุนายน 60 13:15 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

การเรียนสาขาธุรกิจการบินโดยทั่วไปแล้ว น้องๆ อาจจะคิดว่าเรียนไปเพื่อไปเป็นสจ๊วตหรือแอร์โฮสเตส แต่ในปัจจุบันงานในอุตสาหกรรมการบินมีภาระและสายงานมากกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งธุรกิจการบินมีความสำคัญเป็นหนึ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมที่เปิดกว้างและสามารถเพิ่มโอกาสในการทำงานที่ก้าวหน้าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง


UploadImage

สาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เปิดสอนหลักสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการบุคคลกรการบินที่มีคุณภาพ พร้อมรองรับตลาดงานที่กว้างขวางของสาขาด้านการบินซึ่งไม่ใช่แค่การขนส่งและการโดยสารทางอากาศเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมตลาดงานมากถึง 7 กลุ่มวิชาเอก คือ

- การบริการบนเครื่องบิน (In-flight Service)

- การบริการภาคพื้น (Ground Service)

- การขนส่ง (Cargo)

- การบริการในลานจอดอากาศยาน (Ramp Service)

- การสำรองที่นั่งและงานบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing)

- ครัวการบิน (Catering)

- การตลาด (Marketing)


จะเห็นว่า การเรียนธรกิจการบินที่นี่ มีวิชาเอกให้น้องๆ ได้เรียนรู้แยกย่อยอีกกว่า 7 สาขา นั่นก็เพื่อจะสร้างเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพและประสบการณ์เฉพาะทาง สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในสายอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น


UploadImage

ขอบคุณเนื้อหา : สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ถามตอบกับทีมงานและเพื่อน ๆ


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ