สอบเข้ามหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจ มช. เผยโฉม “Smart Classroom” พลิกโฉมการเรียนรู้ของนักศึกษา สู่การเรียนการสอนรูปแบบใหม่

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยโฉม “Smart Classroom” ห้องเรียนสุดสมาร์ท แห่งแรกและแห่งเดียวที่ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ พลิกโฉมการเรียนรู้ของนักศึกษา สู่การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สู่ยุคดิจิตอล เรียนสมาร์ทยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำจากซัมซุง 

รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสนใจโซลูชั่นห้องเรียน Smart Classroom เพราะเห็นว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวล้ำในปัจจุบัน มีประโยชน์และน่าเป็นส่วนช่วยสำคัญ ในการส่งเสริมประสิทธิผล ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ทำให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน ได้แบบ Realtime ทำให้เกิดพัฒนาการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และทำให้นักศึกษาของเราสามารถออกไปทำงาน ได้ตรงกับความต้องการขององค์กรต่างๆ มากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน Smart Classroom จะช่วยยกระดับการศึกษาในคณะและเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือก้าวล้ำไปอีกขั้น 

ล่าสุดทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำซัมซุง วิดีโอ วอล์ (Samsung VDO Wall) และ ซัมซุง อีบอร์ด (Samsung E-board) พร้อมกับ Learning Solutions อื่นๆ ทั้งในห้องที่สามารถจุคนได้เกินกว่า 200 คน จำนวน 2 ห้อง จะทำให้การเรียนการสอนในห้องขนาดใหญ่มีประสิทธิผลมากขึ้น และในห้องเรียนขนาดกลาง Auditorium ที่เน้นใช้เพื่อการเรียนการสอนแบบถกแถลง (Discussion) อีก ทั้งนี้ ออกจากความทันสมัยของเทคโนโลยีที่สามารถดึงดูดความสนใจให้นักศึกษาที่เข้าเรียนแล้ว เทคโนโลยีในห้อง Smart Classroom ยังทำให้การบันทึกการบรรยายและบรรยากาศของการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนเป็นสื่อ Electronic สำหรับนำไปเชื่อมต่อกับระบบ eLearning ยังทำได้ง่ายมากขึ้น ทำให้เพิ่มขีดความสามารถของคณะในการจัดทำการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ได้หลากหลาย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจในการร่วมมือระยะยาวกับ Samsung เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาต่อไปอีกในอนาคต” 

นายมณฑล มังกรกาญจน์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัทไทยซัมซุง อิเล็กโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ซัมซุงถือเป็นผู้นำเทรนด์ในการนำ Smart Classroom มาใช้ในสถานศึกษา ในหลายๆ ประเทศก็เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับในประเทศไทยถือว่ายังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยได้นำเสนอโซลูชัน เพื่อการศึกษาในยุคดิจิตอล ภายใต้ชื่อ ซัมซุง สมาร์ท คลาสรูม (Samsung Smart Classroom) ซึ่งในเขตกรุงเทพฯ ได้มีการติดตั้ง ห้องเรียนอัจฉริยะต้นแบบเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาในหลายสถานศึกษาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนอัสสัมชัญ แคมปัสพระราม 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น ซัมซุงเอง ก็มีการวางแผนว่าจะจับมือกับสถาบันต่างๆ หลายแห่ง ซึ่งคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นพันธมิตรสำคัญแห่งแรกในภาคเหนือ จะเป็นเสมือนต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยในจังหวัดใกล้เคียง” 

“สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom มีจุดเด่นอยู่ที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่แบบอินเตอร์แอคทีฟ (interactive) ให้ผู้สอนและผู้เรียนจะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านผลิตภัณฑ์ซัมซุง อาทิ ซัมซุง วีดีโอวอลล์ (Samsung VDO Wall) ซัมซุง อีบอร์ด (Samsung E-board) ซัมซุง กาแลคซี่ แท็บ เอส 2 (Samsung Galaxy Tab S2) ผนวกกับโซลูชั่นเฉพาะที่ออกแบบมาให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถโต้ตอบและเรียนรู้บทเรียนไปพร้อมๆ กัน อาทิ นักเรียนสามารถแสดงผลงานและความคิดเห็นต่างๆ จากซัมซุง กาแลคซี่ แท็บ เอส 2 ไปยังหน้าจอ E-board หน้าห้องเรียน อาจารย์สามารถตรวจสอบการเรียนของนักเรียน ในระหว่างเรียนเพื่อแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจในบทเรียน รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการควบคุมความสนใจของนักเรียนในชั่วโมงเรียนได้เป็นอย่างดี” 

“นอกเหนือจาก ความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้ว ซัมซุงยังวางแผนที่จะขยายโซลูชั่น Smart Classroom สู่กลุ่มโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ในภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไกลต่อไป ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากซัมซุง ที่จะมาช่วยพัฒนาด้านการศึกษาและยกระดับการเรียนการสอนสู่ยุคดิจิตอล” นายมณฑล กล่าวทิ้งท้าย 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่