สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เจาะลึก "สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย" เรียนเกี่ยวข้องกับอะไร ?


“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ” หนึ่งในอาชีพที่มีมานานมากแล้ว แต่ไม่ได้เป็นอาชีพที่ยอดฮิตมากนัก แต่รู้หรือไม่ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทุกภาคอุตสาหกรรมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหนัก หรืออุตสาหกรรมเบา เช่นแท่นขุดเจาะน้ำมันและปิโตรเลียม พาณิชยกรรม แม้กระทั่งโรงแรม ก็ต้องมี จป.วิชาชีพ ไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างให้เป็นไปได้ตามมาตรฐาน 
 
สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยรับเด็กเฉพาะสายวิทย์-คณิต หรือ เด็กสายศิลป์ก็เรียนได้ ?

จริงๆ แล้วสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย รับเฉพาะเด็กที่สำเร็จการศึกษาจากสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น แต่ทางมหาวิทยาลัยให้โอกาสเด็ก เด็กที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ไม่จบวิทย์-คณิต สามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ได้ แต่ต้องมีการปรับพื้นฐาน ซึ่งหลักสูตรก็มีการเตรียมการปรับพื้นฐานให้ ต้องปรับพื้นฐานให้จบก่อนถึงจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรได้ เด็กจะต้องมีพื้นฐานทางด้านวิทย์-คณิตให้เทียบเท่าเด็ก ม.6 ที่จบจากสายวิทย์-คณิต 12 กับ 16 หน่วยกิต

จุดเด่นในกระบวนการเรียนการสอน ?

สัดส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอน สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จะแบ่งออกเป็น ทฤษฎี 60 ปฏิบัติ 40 เน้นการฝึกจากของจริง ลงมือปฏิบัติจริง ทฤษฎีต้องไม่ทิ้ง เพราะพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาต้องครบ เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาออกไป


จุดเด่นในกระบวนการเรียนการสอน ?

ชั้นปีที่ 1 > นักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ชั้นปีที่ 2 และ 3 > นักศึกษาจะได้ลงรายวิชาเฉพาะด้าน เช่น  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม และกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  
ในปีสุดท้าย (ปีที่ 4)  >  นักศึกษาจะได้ออกไปฝึกงานในสถานประกอบการณ์จริง โดยทางมหาวิทยาลัยบังคับนักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารฝึกงานกับสถานประกอบการที่มี จป.วิชาชีพ ประจำสถานประกอบการเท่านั้นโอกาสงานของนักศึกษาที่จบ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?

       โอกาสของการได้งานทำเมื่อจบการศึกษาแน่นอนอยู่แล้วครับ ผมกล้าการันตีเลยงาน มีงานทำ 100% ไม่มีตกงานแน่นอน เพราะความต้องการค่อนข้างสูงมาก ณ ตอนนี้ และอีกอย่างในปัจจุบันมีมหาลัยของรัฐและเอกชนที่เปิดสอนสาขานี้ยังไม่พอกับความต้องการของตลาด ไม่ว่าจะเป็น 

       - วิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer)

       - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (Safety Officer, Professional Level) หรือ จป. วิชาชีพ

       - นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygienist)

       - นักอาชีวอนามัย (Occupational Health Officer)

       - พนักงานตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Auditor)

       - ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย (Safety Officer, Senior Professional Level)

       - เจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อม (Environmental Sampling Officer)

       - นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher)


 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
(เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด)


สนใจสมัครรับทุน คลิกที่นี่