สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สานฝันการบินครั้งที่ 8

UploadImage


สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเว็บไซด์วิชาการดอทคอม เชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 8 โดยสมัครและส่งเรียงความ หัวข้อ “มุ่งสู่ฝัน เมื่อฉันอยากเป็นนักบิน”
ผ่าน http://www.vcharkarn.com/camp ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 20 มิถุนายน 2559

เกณฑ์การคัดเลือกเยาวชน : คัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16 คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ โดยพิจารณาคัดเลือกเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนเรียงความได้ถูกต้องตามลักษณะการเขียนเรียงความ มีเนื้อหาสัมพันธ์กับชื่อเรื่องที่กำหนด มีความคิดสร้างสรรค์ มีการใช้ภาษา อักขรวิธี และภาษาด้านการบินได้อย่างถูกต้องจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “มุ่งสู่ฝัน เมื่อฉันอยากเป็นนักบิน” (ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4)

โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 8 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้แก่เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ และมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบิน ได้รับความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ตรงให้แก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก และยังเป็นการแนะแนวอาชีพต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของเยาวชน ในอนาคต และได้เรียนรู้การขับเครื่องบินร่วมกับครูและศิษย์การบิน และได้ฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 272 6108, 02 272 5741-4 ต่อ 307
http://www.catc.or.th/