สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมฯ จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษา INTERIOR DESIGN ART THESIS EXHIBITION

      ภาควิชาการออกแบบและตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 7 ภายใต้ชื่อ INTERIOR DESIGN ART THESIS EXHIBITION  เล็งความคิด ส่องไอเดีย เคลียร์งานออกแบบ โดย รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานพร้อมผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมงานนี้ด้วย ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการออกแบบและตกแต่งภายใน อาทิ การออกแบบ สำนักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เรียนรู้ เป็นต้น ณ เซ็นทรัลเวิลด์
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImageUploadImage