สอบเข้ามหาวิทยาลัย

300 ทุนการศึกษา เพื่อสร้างอนาคตของชาติ

UploadImage

              มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนชองชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวนกว่า 300 ทุน

              ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “การมอบทุนการศึกษา” ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้เข้ารับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ จำนวน 300 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่ได้รับทุนได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อให้มีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบทุนการศึกษาประเภทต่างๆจำนวน 7 ประเภท ดังนี้
1.) ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
2.) ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม
3.) ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสื่อสารมวลชน
4.) ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปการแสดง
5.) ทุนสำหรับมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง
6.) ทุนความร่วมมือทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ในพระอุปถัมภ์
7.) ทุนความร่วมมือทางโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ I-TIM

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59