สอบเข้ามหาวิทยาลัย

SPU : นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ร่วมงานสัมมนา wealth summit ระดับชาติ

 
 
       คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกจ  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าร่วมการสัมมนา wealth summit ระดับชาติ เพื่ออัพเดทความรู้ด้านการตลาด การขาย และการสร้างความมั่งคั่งระดับโลก  ณ  Muang Thai GMM Live House @ CentralWorld เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
UploadImage