สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เชิญเข้าผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพับกระดาษ "TNI Origami Camp ครั้งที่ 1"

  
     เนื่องด้วย คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้กำหนดให้มีการจัดค่ายแข่งขันพับกระดาษ TNI ORIGAMI CAMP ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีไทย” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท โดยจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 – วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30– 17.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

     กิจกรรมค่ายการแข่งขันพับกระดาษในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และที่มาของการพับกระดาษโอริงามิ และเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและปรับให้สอดคล้องกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ สมาธิ การทำงานร่วมกับส่วนรวม ตลอดจนสามารถนำศิลปะการพับกระดาษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมต่างๆในอนาคต พร้อมทั้งเชิญวิทยากรมากความสามารถและประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างสถาบันและรุ่นพี่จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

     ในการนี้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จึงขอเรียนเชิญท่านอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการแข่งขัน โดยสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีนี่ 

     สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

     กำหนดการโครงการ ไฟล์แนบ

    สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอรทิพา ธนัตเจริญ 092-323-6633, คุณอภิชญา มหอมตพงค์ 092-276-8802


 
UploadImage