สอบเข้ามหาวิทยาลัย

9 มหา’ลัยจัดละครเวทีเทิดพระเกียรติในหลวงครองราชย์ 70 ปี ถึงมิ.ย. ปี 60

 UploadImage


      รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เปิดเผยว่า มทร.พระนครได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ให้ดูแลภาพรวมของการจัดโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ ” Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” ซึ่งมหาวิทยาลัยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งจะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นการจัดแสดงละครเวที ภายใต้โครงการ “Sound of Love: เสียงแห่งความจงรักภักดี” ขึ้น มีวัตถุประสงค์ให้สถาบันระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันของรัฐ และเอกชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาที่เป็นเยาวชนของชาติได้ค้นคว้า เรียนรู้ และซาบซึ้งในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 70 ปี แล้วนำมาสื่อสารเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในรูปแบบของละครเวทีเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเข้ารับชม ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป

       “มีมหาวิทยาลัยให้ความสนใจส่งบทละครเข้ารับคัดเลือกถึง 25 เรื่อง แต่มีเพียง 9 สถาบัน ที่ได้รับการคัดเลือกให้แสดงละครเวที ได้แก่

       1. มหาวิทยาลัยศิลปากร การแสดงชุด แรงบันดาลใจ…แรงบันดาลไทย,
       2 .มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การแสดงชุด เสียงจากเยาวศิลปินเทิดภูมินทร์ภูมิพล
       3. มหาวิทยาลัยรังสิต การแสดงชุด Super Hero of The World
       4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : เรื่อง แสงเทียน เดอะ มิวสิคัล
       5. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บ้านสมเด็จฯ ร่วมใจรวมพลังถวายความจงรักภักดี : ละครเวทีเรื่อง เสียงของพ่อ
       6. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : เรื่องครอบครู
       7. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : เรื่องลูกสาวหัวหน้าวงโยฯ
       8. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การแสดงชุด Simple Song…เสียงแห่งปวงประชา
       9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การแสดงชุด เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรักปลูกภักดี

       ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 ไปจนถึงเดือน มิถุนายน 2560 ผู้สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.rmutp.ac.th