สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ TU STAR และโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

UploadImage

Q : TU STAR คืออะไร?
 A : การสอบ TU STAR ภายใต้การดำเนินการของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเพียงการสมัครสอบเพื่อให้มีองค์ประกอบคะแนน เพื่อนำไปใช้ในโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะเปิดรับโดย งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
Q : เรียนสายวิทย์สอบของสายศิลป์ เรียนสายศิลป์สอบสายวิทย์ได้ไหม?
 A : สารสมัครสอบ TU STAR โดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ไม่กำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร
                แต่การสมัครโครงการรับตรง ที่จะเปิดรับโดย งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร ต่างกันออกไปตามคณะสาขา (ดูรายละเอียดคุณสมบัติ ไฟล์แนบ )
                น้องๆ ที่ต้องการสมัครโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรศึกษาคุณสมบัติให้ดีก่อนการสมัครสอบ
 
Q : อยู่ต่างจังหวัดสามารถสอบ TU STAR คณะแพทย์ได้ไหม?
 A : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ได้เปิดรับทั่วประเทศ มีการกำหนดคุณสมบัติภูมิลำเนาของผู้สมัคร และมีการกำหนดคุณสมบัติสถานศึกษาของผู้สมัคร ดังนั้น แม้น้องๆ จะสมัครสอบและมีคะแนน TU-STAR ชุดข้อสอบ STAR 05 แต่อาจไม่สามารถสมัคร โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนได้ หากขาดคุณสมบัติ (ดูรายละเอียดคุณสมบัติ ไฟล์แนบ )
 
Q : สามารถสอบ TU STAR ได้กี่ครั้ง?
 A : น้องๆ สามารถสมัครสอบ TU STAR ได้ทุกครั้ง โดยคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ แต่ในการสอบแต่ละครั้งจะเลือกสมัครสอบได้แค่ 1 ชุดข้อสอบ ครั้งต่อๆ ไปสามารถเลือกสมัครสอบชุดข้อสอบแตกต่างไปจากเดิมได้ เช่น ครั้งที่ 1/2559 สมัครสอบ ชุดข้อสอบ STAR 00 แต่ครั้งที่ 2/2559 น้องๆ สามารถเปลี่ยนไปสมัคร ชุดข้อสอบ STAR 02 ก็ได้ ดังนั้นน้องๆ สามารถมีคะแนนสอบได้มากกว่า 1 ชุด
 
Q : มีคะแนนสอบ TU STAR มากกว่า 1 ชุด เลือกสมัครโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ใช้คะแนน TU STAR ได้กี่โครงการ?
 A : ไม่ว่าน้องๆ จะมีคะแนนสอบ TU STAR กี่ชุดก็ตาม แต่ในการสมัครโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะเปิดรับโดย งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 น้องๆ สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น
 
Q : ถ้าสมัครโครงการรับตรงที่ใช้คะแนนจากการสอบ TU STAR จะสามารถสมัครโครงการรับตรงอื่นๆ ได้อีกไหม?
 A : น้องๆ ที่สมัครโครงการที่ใช้คะแนน TU STAR เป็นองค์ประกอบสามารถสมัครในโครงการรับตรงอื่นๆ ที่ไม่ใช้คะแนน TU STAR ได้ โดยคณะนิติศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับผ่านโครงการรับตรง และดำเนินการคัดเลือกเองโดยคณะตามปกติ ไม่ใช้ข้อสอบ TU-STAR ในการคัดเลือก และคณะเภสัชศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ไม่มีโครงการรับตรง เปิดรับผ่านระบบแอดมิชชันเท่านั้น


รวมหลักสูตร คณะ สาขาที่ใช้คะแนน TU STAR ในการสมัครโครงการรับตรง และวิชาที่ต้องสอบ