สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 สายงานระดับเจ้าหน้าที่ ที่มีเงินเดือนมากที่สุด ในปี 2016

UploadImage

           จากภาพ Infographic จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีเงินเดือนสูงนั้นจะเป็น งานโทรคมนาคม  จะอยู่ในช่วง ตั้งแต่ 28,467 – 39,666 บาท งานโทรคมนาคม ทำงานเกี่ยวกับพวกระบบเครือข่าย ระบบและสัญญาณ ระบบการสื่อสาร ระบบเครือข่ายข้อมูล และคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย ส่วนมากกลุ่มบุคคลอาชีพงานนี้ จะทำงานในองค์กร บริษัท operator มือถือ บริษัท AIS, TRUE, DTAC ฯลฯ  ,บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร ,บริษัทด้านดาวเทียม ThaiCom ,บริษัทบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  ถ้าเรามองลักษณะงานที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นงานที่สอดคล้องกับ "เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต"  ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลแบบนี้ งานโทรคมนาคมจึงตอบโจทย์โลกของการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  
            
คณะสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานโทรคมนาคม  
           - วิศวกรรมโทรคมนาคม 
           - วิศวกรรมการสื่อสาร 
และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


           รองลงมาคงหนีไม่พ้น งานบริการเฉพาะทางทางด้าน IT  ที่มีเงินเดือนอยู่ในช่วง 21,854- 38,951 มีนักเวิคราะห์เทรนด์งานในอนาคตหลายท่าน ได้กล่าวไว้ว่า เมือโลกเราเติบโตในทุกๆ วันด้วยข้อมูลแล้วนั้น ต่อไปสาขาที่ได้รับการต้อนรับมากที่สุดจะเป็นพวกสายงานที่เกี่ยวกับ Fin Tech (  Financial + Technology ) ถ้าให้มองภาพชัดๆ คือพวกดิจิตอลแบงก์กิ้ง ทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น  ธนาคารจะหยุดการขยายสาขา หรือจัดจ้างพนักงานน้อยลง  และตามด้วยเทรนด์งานไอทีในอนาคต        
           1.Cloud Computing
           2.Big DATA
           3.Smart Device
           4.Internet of think
          Cr.  ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดี IT SPU 

          ดังนั้น คำว่า IT จะเข้าไปมีบทบาทของกลุ่มธุรกิจมากยิ่งขึ้น

           คณะสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเฉพาะทางด้าน IT
         
 - วิศวกรรมซอฟร์แวร์และความรู้
           - วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
           - วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์
           - คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
           - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
           - คอมพิวเตอร์กรากราฟฟิกและมัลติมิเดีย
           - การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
           และสุดท้ายที่จะกล่าวถึง งานบริการด้านการแพทย์  ที่มีเงินเดือนในช่วง 21,854 - 38,951 บาท ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านโรงพยาบาล คลิกนิก สถาบันดูแลสุขภาพต่างๆ เป็นต้น ซึ่งงานเหล่านี้ สอดคล้องกับเทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต #เทรนด์ผู้สูงวัยยุคใหม่ #เทรนด์สุขภาพ 
          คณะสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางด้านการแพทย์
   
       - วิศวกรรมชีวการแพทย์
           - พยาบาล
           - กายภาพบำบัด
           - วิทยาศาสตร์การแพทย์
           - สาธารณสุขศาสตร์
           - มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
           
           ดูรายละเอียดของคณะ/สาขาต่างๆ เพิ่มเติม  ตามต่อได้ที่ โปรแกรมรู้จักคณะ/สาขาวิชา