สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การแข่งขันภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ)

    พิธีเปิดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ) ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติจากแวดวงการศึกษาจีน พร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

โดยท่านทูตการศึกษาจากประเทศจีนกล่าวว่า
“การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ 
เป็นการแข่งขันภาษาจีนนอกประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด”

โดยดร.ซุน หลิง ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ประจำประเทศไทย 
กล่าวว่ามีนักเรียนนักศึกษาไทยเรียนในประเทศจีนประมาณ 20,000 คนซึ่งมากที่สุดในอาเซียน
และปัจจุบันคนไทยเรียนภาษาจีนกว่า 1 ล้านคน 

โดยในปีนี้ผู้ชนะการแข่งขันคือพี่กรกฤต จานตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา และน้องจิรัศยา เกียรติไพศาล โรงเรียนอัสสัมชันธนบุรี ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ในการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 12 (นานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จากผู้เข้าแข่งขัน 4,000 คน
 

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12

UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage