สอบเข้ามหาวิทยาลัย

4 อาชีพ สำหรับน้องๆ ที่จบสาขาการโรงแรม

UploadImage

                ธุรกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย และเป็นธุรกิจที่ทำรายได้หลักให้เรามาตลอดระยะเวลาหลาย 10 ปี นั้นคือธุรกิจภาคการท่องเที่ยวนั้นเอง ที่สาขาการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะทำให้น้องๆ ที่จบออกไปสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอื่นที่ให้บริการที่พักและบริการอาหาร-เครื่องดื่ม รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ผู้จัดการ และระดับผู้บริหาร พร้อมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับน้องๆ ด้วย

 
 
การประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา

1. ธุรกิจที่พักแรม เช่น ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า พนักงานต้อนรับ พนักงานสำรองห้องพัก เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ฯลฯ
2. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการห้องอาหาร หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต พนักงานแนะนำไวน์ ฯลฯ
3. ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เช่น พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า พนักงานขายและการตลาด พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ
4. ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า ธุรกิจร้านกาแฟ ธุรกิจร้านเบเกอรี่ ธุรกิจร้านดอกไม้ ธุรกิจร้านซักรีด ฯลฯ