สอบเข้ามหาวิทยาลัย

4 สาขาที่จะทำให้รวยตั้งแต่เรียนไม่จบ

UploadImage

                เส้นทางสู่ความสำเร็จไม่เคยมีสูตรตายตัว บางคนประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย บางคนประสบความสำเร็จแม้จะเรียนไม่จบ แต่ที่เหมือนกันทุกความสำเร็จล้วนเกิดจากการลงมือทำ ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่น ทำในสิ่งที่เป็นที่ต้องการของตลาด และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่จะทำอย่างแท้จริง
 
                สิ่งที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เป็นสิ่งที่ใครๆ ต่างปรารถนาและหาคำตอบกันอยู่ตลอดเวลา ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ? ทำธุรกิจอย่างไรให้รวย? คำตอบของคำถามเหล่านี้คือการวางแผน และการจัดการสิ่งที่มีอยู่ให้งอกเงย เกิดประโยชน์สูงสุด หากทำได้น้องๆ ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ก่อนคนอื่นๆ และรวยได้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ 

1.สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม2.สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม3.สาขาสารสนเทศการลงทุน คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต4.สาขาวิชาผู้ประกอบการ วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย