สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค่ายหมอยา (ครั้งที่ 14) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


       น้องๆเคยสงสัยกันบ้างไหมคะ ว่าเภสัชเรียนอะไรกันตั้ง 6 ปี ?? แล้วจบ แค่ขายยา หรืออยู่ในห้องจ่ายยาโรงพยาบาลแค่นั้นเองหรอ ! คำตอบก็คือ ไม่ใช่แค่นั้นจ้า !! วิชาชีพเภสัชกรรม มีบทบาทในสังคมมากว่าที่น้องคิดนะคะ ไม่ว่าจะคิดค้นยาใหม่ๆ พัฒนาสูตรตำรับ ควบคุมคุณภาพยา ช่วยปรับปริมาณยาให้กับคนไข้รายต่างๆ แถมยังราวน์วอร์ดกับทีมแพทย์คอยให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาอีกต่างหาก ! ยังไม่หมดเลยนะคะ บทบาทของเภสัชกรเนี่ย มีอีกมากกกกกกกกกกกก 

UploadImage

ค่ายหมอยา ครั้งที่ 14  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 มิถุนายน 2559 – วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

วันจัดค่าย : วันที 2-4 กันยายน 2559 เป็นค่ายค้างคืน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการส่งใบสมัคร

1. ใบสมัครโครงการค่ายหมอยา ครั้งที่ 14

3. ใบรับรองสถานภาพทางการศึกษา

4. สำเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน 1 ฉบับ

(ลงลายมือชื่อสำหรับรับรองสำเนา “เพื่อใช้สำหรับสมัครโครงการค่ายหมอยา” พร้อมชื่อและวันที่)

5. ใบปะหน้าซองไปรษณีย์(กรอกข้อมูลส่วนของตนเอง และติดหน้าซองเอกสาร)


ดาวน์โหลด รายละเอียดค่ายและใบสมัคร คลิกที่นี่ 

ดูรายละเอียดได้ทาง FACEBOOK  :  คลิกที่นี่