สอบเข้ามหาวิทยาลัย

DPU : คว้ารางวัล The Best Sewing Award และรางวัลชนะเลิศ จาก Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2016

        ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมฯ สาขาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น  นายบุญยพัฒน์ งามสมัยและนายพรเทพ เอื้องเรืองโรจน์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัล The Best Sewing Award จาก Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2016 จากผลงานชื่อ HERON  
 
        UploadImage

UploadImage


UploadImage