สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สารจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรณีปลอมแปลงวุฒิการศึกษา และ ใบปริญญาบัตร

     ขอสื่อสารกับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ DPU และเครือข่ายสถาบันการศึกษาทุกแห่งค่ะ ตามที่มีข่าวการปลอมแปลงวุฒิการศึกษาและใบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปรากฎในสื่อและในสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้นั้น ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีในฐานการปลอมแปลงเอกสารสำคัญแก่บุคคลภายนอกที่ได้กระทำการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     และที่ผ่านมาเรามั่นใจในบัณฑิตกว่า 100,000 คนของเรา ล้วนมีคุณภาพ ที่วัดประเมินจากการทำงานและผลงานที่ผ่านมาได้ในเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี
UploadImage
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์