สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อยากเป็นสถาปนิก!!! จะสายการเรียนไหน ถ้าเจ๋งจริงก็เรียนได้


อยากเรียนสถาปัตย์ อยากเป็นสถาปนิก ชอบออกแบบตกแต่งมาก แต่ติดที่ว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์บางมหาวิทยาลัยนั้น เปิดรับเฉพาะนักเรียนที่ศึกษาในแผนการเรียน วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช. เฉพาะบางขาสาขาเท่านั้น แต่เดี๋ยวก่อน อย่าเพิ่งรีบตัดใจ
 

 UploadImage

สำหรับใครมีใจรักและมุ่งมั่นอยากจะเป็นสถาปนิกตามฝันจริงๆ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่ เปิดโอกาสนี้ให้กับน้องๆ นักเรียนในระดับชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน และระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชาที่มีความรู้ความสามารถ และมีใจรักในการออกแบบ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาตัวเองเพื่อจบออกไปเป็น สถาปนิกหรือนักออกแบบภายในอย่างที่ตั้งใจ โดยสิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนเมื่อเข้ามาในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คือ การเขียนแบบ การวาดเส้นสถาปัตยกรรม การออกแบบภายในอาคาร นิทรรศการ เครื่องเรือน วัสดุและการก่อสร้าง วัสดุและการตกแต่ง สถาปัตยกรรมไทย การออกแบบสภาพแวดล้อม คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการเขียนแบบ เป็นต้น
 
เมื่อน้องๆ ได้เข้ามาเรียนที่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นอกจากจะได้ทักษะความรู้ความสามารถในการออกแบบภายในที่เป็นสากลและมีเอกลักษณ์แล้ว ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในการมาเรียนที่นี่คือ พื้นที่ตั้งบางส่วนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ตั้งอยู่ในบริเวณ เวียงเจ็ดลิน ซึ่งเป็นชุมชนเมืองโบราณแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ และแวดล้อมไปด้วยศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นแรงบัลดาลใจในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมได้อย่างดียิ่ง  

UploadImage
 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ขอบคุณภาพประกอบจาก

เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ http://arts.rmutl.ac.th/

เพจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตีนดอย RMUTL  www.facebook.com/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตีนดอย RMUTL-471039039625396/