สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักทัศนมาตร อาชีพที่กำลังขาดผู้เชี่ยวชาญ จบมามีงานทำแน่นอน

                คณะทัศนมาตรศาสตร์ เป็นคณะใหม่มาแรงที่จบมามีงานทำแน่นอน เพราะในเร็วๆ นี้ จะมีประกาศใช้กฏหมายยฉบับหนึ่ง กำหนดให้ร้านที่วัดสายตา ประกอบแว่น  ขายคอนแทคเลนส์ รวมทั้งเครื่องช่วยการมองเห็นต้องมีนักทัศนมาตรประจำ

 
UploadImage
 
             
              ประเทศของเราขาดผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก ซึ่งนักทัศนมาตรแตกต่างจากจักษุแพทย์ นักทัศนมาตรเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสายตา แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด รักษาโรคที่เกี่ยวข้องทางกายภาพของตา นักทัศนมาตรก็สามารถร่วมงานกับจักษุแพทย์ในโรงพยาบาลได้ด้วย ทางมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดคณะทัศนมาตรมาเป็นเวลานาน 10 ปี โดยมีหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต (Doctor of Optometry, O.D.) 6 ปี นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ของกองการประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุขได้

            จุดเด่นของคณะทัศนมาตรศาสตร์ที่นี่ คือ แห่งแรกในประเทศที่ผ่านการประเมินจากกองการประกอบโรคศิลป์ และสมาคมทัศนมาตรศาสตร์ไทย อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์เฉพาะทางทัศนมาตรศาสตร์ และจักษุแพทย์โดยตรง จากทั้งใน และต่างประเทศ และเราจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยเอกชนจะมีอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยให้น้องๆ ได้ใช้ในการเรียนด้วย
          
             น้องๆ มีความสนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น มีเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 สำหรับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จะอยู่ที่ประมาณ 700,000 บาท โดยปี 1 - ปี 4 น้องๆ ต้องจ่ายค่าเทอม 56,250 บาท และ ปี 5 - ปี 6 จ่ายเทอมละ 62,500 บาท อาจจะเป็นตัวเลขที่สูงแต่ถ้าจบมาเรารับรองว่าคุ้มกับตัวเลขที่เห็นแน่นอน
 

UploadImage
                            
ขอบคุณรูปภาพจาก วารสาร ดิจิทัล รังสิต