สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เด็กศิลป์ก็เรียนได้

UploadImage

เป็นเรื่องยากเหลือเกินที่น้องๆ สายศิลป์ จะสามารถข้ามฝั่งมาเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ต้องการพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์มากกว่าสาขาอื่นๆ จะดีไหมหากทุกคนสามารถเข้ามาเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆ กันก่อนจะลงรายละเอียดเจาะลึกเป็นรายวิชา เป็นการตอบสนองความต้องการของน้องๆ ทุกคน และสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา
 
การเรียนการสอนของสาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในชั้นปีที่ 1 จะเป็นการเรียนรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ทั้งหมด ด้วยนักศึกษาในสาขานี้ไม่ได้มีเพียงเด็กที่จบจากสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้เด็กจากสายศิลป์ ตลอดจนนักเรียนอาชีวะ และผู้ที่จบการศึกษาจากระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ได้เข้ามาเรียนอีกด้วย


 
"เพราะชีวะและเคมีที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามมันเป็นอินเนอร์ที่อยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้ว"
อาจารย์ปัณรสี สู่สิริรัตน์ หัวหน้าหลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม