สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปเฉลยข้อสอบ-คำตอบเฉพาะ O-Net เท่านั้น!!!

       
     
หลังจากเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559  ที่ผ่านมา ทปอ. ได้กล่าวหลังจากที่ประชุม ทปอ. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่า ให้เปิดข้อสอบและเฉลยคำตอบหลังจากระบวนการแอดมิชชั่นเสร็จแล้ว ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะเปิดข้อสอบและเฉลยคำตอบในการทดสอบแกต-แพตก่อน แต่ล่าสุดภายในงานการประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (กสพท) ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการได้แจ้งว่า จะทำการเฉลยข้อสอบและคำตอบเฉพาะโอเน็ต เท่านั้น!! หลังจากระบวนการแอดมิชชั่นเสร็จแล้ว


UploadImage
 
‘ดาว์พงษ์’ เห็นชอบตาม ทปอ.เสนอ เฉลยข้อสอบและคำตอบเฉพาะโอเน็ต ส่วน GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ไม่เฉลยเนื่องจากเป็นข้อสอบเฉพาะคัดคนเข้ามหาวิทยาลัย สืบเนื่องจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)เปิดข้อสอบและเฉลยคำตอบในการสอบทุกวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต แบบทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT แบบทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือ PAT การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา นั้น
 
ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ปทอ. กล่าวว่า ทปอ.เห็นว่าการจัดสอบ GAT/PAT และการสอบวิชาสามัญ 9 วิชานั้น ที่ผ่านมา สทศ.ออกข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดสอบได้อย่างโปร่งใส มหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกเด็กได้ตรงตามความต้องการ จึงเห็นว่าหากจะมีการเปิดข้อสอบและเฉลยคำตอบ ก็ให้ดำเนินการเฉพาะการสอบโอเน็ตเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการเรียนตามวิชาพื้นฐาน และการเฉลยคำตอบนั้นก็เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนรุ่นต่อไป
 
ส่วนการสอบ GAT/PAT และการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา จะไม่มีการเปิดข้อสอบ และเฉลยคำตอบ เพราะเป็นข้อสอบเฉพาะสำหรับการคัดเลือกคนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเรื่องนี้ พล.อ.ดาว์พงษ์ ได้ให้ความเห็นชอบตามที่ ทปอ.เสนอแล้ว.

UploadImage


ที่มา : ไทยรัฐ