สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เล่นใหญ่กว่ารัชดาลัยฯ ก็ครูสอนคณิตคนนี้นี่แหละ!!!

อ.ทรงวุฒิ รุ่งวิริยะชัย กลายเป็นคุณครูที่โด่งดังที่สุดชั่วข้ามคืน หลังจากมีคลิปการสอนวิชาคณิตศาสตร์เสริม ในห้องเรียนเด็ก ป.6 โรงเรียนบ้านพระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ งานนี้คุณครูเล่นใหญ่ จัดเต็มยิ่งกว่าละครเวทีรัชดาลัยฯอีก โดยคุณครูทรงวุฒิ เปิดเผยว่า ตนเองสอนนักเรียนในระดับชั้น ป.4 - ม.3 โดยวิชาหลักที่สอนคือ วิชาดนตรีและศิลปะ แต่มาสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั่วคราวเป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากครูประจำวิชา ลาคลอด สำหรับกระแสตอบรับถือว่าดีมาก เนื่องจากเด็กๆ รู้สึกผ่อนคลาย และอยากร่วมสนุกในการค้นหาคำตอบ
 
นอกจากนี้ยังมีสไตล์การสอนแบบนี้ในทุกวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิชาดนตรี ศิลปะ และคณิตศาสตร์ เนื่อง จากอยากให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วม มีกระบวน การความคิดที่ไม่ซับซ้อน กล้าแสดงออกทางความคิดเห็น และอยากให้นักเรียนทุกคนเรียนอย่างมีความสุข อีกทั้งนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตจริง เท่านี้ตนก็มีความสุขแล้วขอบคุณ Video จาก : Facebook ​Songwut Rungwiriyachai