สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เมื่อโลกถึงยุคไร้น้ำมัน "วิศวกรรมยานยนต์" จะกลายเป็นสาขาที่ขาดแคลนอย่างมาก

UploadImage


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.อยู่ระหว่างการเจรจากับค่ายรถยนต์ทั้งจากสหภาพยุโรป  (อียููู)  และญี่ปุ่น รวม 3-4 ราย เพื่อมาร่วมลงทุนทำสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า  อีวี หรือ EV Charging station เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการผลักดันให้เกิดการใช้งานรถยนตไฟฟ้าสำหรับรถบนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นได้ในอนาคตโดยรูปแบบการเจรจา ปตท.จะจัดหาพื้นที่สถานีขาร์จไฟที่อยู่ในสถานีบริการน้ำมัน ส่วนค่ายรถยนต์ที่ร่วมมือจะจ่ายค่าเช่าแบบเหมาจ่ายเป็นรายเดือน เพื่อเปิดให้ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ากับค่ายรถดังกล่าวมาเติมฟรี 

นายอรรถพลกล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเหมือนกับไก่กับไข่ว่าอะไรจะเกิดก่อนกันสำหรับโครงการนี้  ดังนั้นปัญหาคือในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพียง 50 คัน ส่วนใหญ่นำมาทดลองใช้งาน ปตท.จึงต้องร่วมมือกับเอกชนรายอื่นๆ เพื่้อให้ตลาดเชิงพาณิชย์ในการสนับสนุนให้มีผู้นำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาจำหน่ายได้ 

ซึ่งขณะนี้มีค่ายรถยนต์ 2 ค่ายตอบตกลงแล้ว คาดว่าจะสรุปรายละเอียดได้ในเดือน ก.ย นี้ จากนั้นปตท. จะจัดหาที่ตั้งปั๊มชาร์จไฟฟ้าให้ในปั๊มน้ำมันของ ปตท. ต้องการสนับสนุนรัฐบาลในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า

"ในปัจจุบัน ปตท. มีสถานีชาร์จไฟฟ้า 4 แห่ง และมีเป้าหมายจะเพิ่มเป็น 6 แห่งภายในปีนี้ และเพิ่มอีก 14 แห่ง เป็น 20 แห่งภายในปี 2560 ใช้เงินลงทุนรวม 100 ล้านบาท ซึ่งรูปแบบของสถานีชาร์จไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน 4 แห่งนั้น มีค่าดำเนินการหัวจ่ายรวมติดตั้ง
3-5 ล้านบาทตต่อแห่งแต่ละแห่งมี 2 หัวจ่าย ได้แก่ สถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบรวดเร็ว  Quick Charge การอัดประจุไฟฟ้าแบบธรรมดา Normal Charge"

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรัฐออนไลน์

จากข่าวข้างต้น น้องๆ จะเห็นได้ว่า รถยนต์ไฟฟ้า  Electric Vehicle (อีวี) หรือ EV  เริ่มจะเข้ามาเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้มีรถยนต์ไฟฟ้าใช้ภายในปี 2559 นี้ และเพื่อลดมลพิษในอากาศจากรถยนต์ใช้น้ำมัน และพี่จ๋าเห็นถึงความร่วมมือจากภาคเอกชนและปตท. จับมือกัน เชื่อได้ว่า รถยนต์ไฟฟ้าในไทยเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะ  ที่สำคัญทำให้ได้มองเห็นถึงโอกาสของงานในอนาคตอีกด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ จะตามมาในไม่ช้า สาขาที่สามารถตอบโจทย์เทรนด์พลังงานนี้ได้ คงหนีไม่พ้น  สาขาที่เกี่ยวกับ วิศวกรรมยานยนต์  

สาขาวิศวกรรมยานยนต์นั้นจะเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมยานยนต์ และกลไกการทำงานของชิ้นส่วนยานยนต์  การนำเชื้อเพลิงและพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของคนเรา

โดยน้องๆจะต้องจบสายวิทย์-คณิต เท่านั้นนะคะ พี่รับรองเลยว่า โลกยุคไร้น้ำมัน คงมาเร็วอย่างแน่นอนค่ะ  ดังนั้นน้องๆ ที่จบสายงานนี้มา ไม่ตกงานแน่นอนจ้า 
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
      
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์      สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์  มหาวิทยาลัยสยาม

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต

    วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิศวกรรมยานยนต์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    คณะวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์  มหาวิทยาลัยรังสิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. วิศวกรยานยนต์ประจำโรงงาน วิศวกรอำนวยการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพสินค้า วิศวกรควบคุมหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลภายในโรงงานทางด้านอุตสากรรมยานยนต์
2. วิศวกรออกแบบ ทดสอบ งานทางด้านยานยนต์
3. วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านยานยนต์
4. วิศวกรการขายหรืองานบริการทางด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์ วิศวกรประจำทีมการแข่งขัน หรือฝ่ายจัดการแข่งขันทางด้านยานยนต์
5. อาจารย์ / นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
6. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการทางด้านยานยนต์
งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรมยานยนต์และเครื่องกล เช่น วิศวกรประเมินราคา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่