สอบเข้ามหาวิทยาลัย

SPU : ม.ศรีปทุม ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง...ในโครงการ “ปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom 2015” เฉลิมพระเกียรติพระราชินี

                                            UploadImage

บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กับส่วนลึกและความรู้สึก ในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการ 
“…bike for MOM ปั่นเพื่อแม่…” 16 สิงหาคม 2558

ผศ.ดร.โสภณ เจริญ : รหัส C2-00218
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
*** เริ่มต้นปั่นจาก กรมทหารราบที่ 1 (กองทัพบก) ไปถึง กรมทราบราบที่ 11 
และปั่นกลับไปที่ กรมทหารราบที่ 1 (กองทัพบก)
“…รู้สึกปลาบปลื้มครับที่พระองค์ท่านเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ 
ฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสก็อยากจะร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านครับ…”

นายอาคม จงไพศาล : รหัส C3-02779
อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
*** เริ่มต้นปั่นจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปถึง กรมทราบราบที่ 11 
และปั่นกลับไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
“…ปั่นเพื่อแม่ เป็นโครงการดีที่คนไทยทั้งประเทศ เฝ้ารอและติดตามกันอย่างมากครับ
ปกติก็ปั่นจักรยานอยู่แล้วครับ ยิ่งได้ร่วมขบวนปั่นกับพระองค์ท่าน รู้สึกปราบปลื้มอย่างมากครับ...”

นายเอกสิทธิ์ อภิสิทธิกุล : รหัส C1G-01688
เจ้าหน้าที่สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
***เริ่มต้นปั่นจากลานพระบรมรูปทรงม้า ไปถึง กรมทราบราบที่ 11 
และปั่นกลับไปลานพระบรมรูปทรงม้า 
“…รู้สึกตื่นเต้นมากครับ เพราะผมจะได้ร่วมเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ 
ที่พลังของคนไทยทั้งประเทศ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน...”

bike for MOM