สอบเข้ามหาวิทยาลัย

‘แสตมฟอร์ด’ปั้นมืออาชีพรับบริหารธุรกิจกีฬา

UploadImage


แสตมฟอร์ด”จับมือรีล มาดริด ปั้นบัณฑิตป.โทบริหารธุรกิจด้านการจัดการกีฬา แห่งแรกในเอเชีย เปิดเรียนรุ่นแรกเดือนส.ค.นี้ ป้อนตลาด 5 หมื่นล้านที่เติบโตต่อเนื่อง 20% วางแผนเปิดปีละ 3 รุ่น ชี้ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเดินทางไปเรียนที่สเปน

ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการจัดการกีฬา (MBA. Sport Management) ที่เป็นความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยรีลมาดริด ประเทศสเปน ซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนรุ่นแรกในเดือนสิงหาคมนี้ โดยปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครเรียนแล้ว 15 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ธุรกิจกีฬา และผู้สนใจจะนำความรู้ไปใช้บริหารธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาด้านต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยวางแผนเปิดการเรียนการสอนปีละ 3 รุ่น

“ทางแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับทางรีลมาดริดในการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการส่งอาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยตรงในด้านการเรียนการสอนการจัดการธุรกิจกีฬา และเป็นบุคคลที่อยู่ในธุรกิจกีฬา ถือเป็นความร่วมมือกับไทยแห่งแรกในเอเชีย ซึ่งมหาวิทยาลัยในไทยตอนนี้ยังไม่มีที่ใดเปิดสอนด้านการจัดการธุรกิจกีฬาอย่างจัง ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ขณะที่ปริญญาโทมีสอนบ้างแต่ไม่ได้เน้นการจัดการธุรกิจกีฬา และไม่ได้เป็นการจัดการธุรกิจกีฬาในระดับนานาชาติ”

นอกจากนี้ จากการเติบโตของธุรกิจกีฬาทั้งระบบที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเติบโตประมาณ 20% ส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรที่จะเข้ามาบริหารจัดการธุรกิจกีฬาเพิ่มมากขึ้น และต้องการบุคลากรแบบมืออาชีพ ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยประการหนึ่ง คือ การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ในการทำธุรกิจ ปัจจุบันมูลค่าตลาดธุรกิจกีฬาและเกี่ยวข้องทั้งระบบมีมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท ในปีนี้เชื่อว่ายังเติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 15% ด้วย

สำหรับการเรียนการสอน จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1. กลุ่มวิชาด้านการจัดการ ซึ่งจะมีสอนด้วยกัน 7 วิชา โดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัย อาทิ วิชาการจัดการองค์กร การวิเคราะห์การเงิน การวางแผนกลยุทธ์ เป็นต้น และ 2. กลุ่มวิชาการจัดการด้านกีฬา มีการเรียนการสอน 5 วิชา อาทิ การปฎิบัติการด้านกีฬา โดยอาจารย์จากรีลมาดริดจะเดินทางมาสอนจำนวน 8 คน ใน 1 วิชาจะใช้อาจารย์สอน 2 คน ส่วนวิชาที่ 5 จะเป็นการเดินทางไปยังประเทศสเปนเพื่อเรียนรู้และดูการทำงานจริงในด้านการจัดการกีฬา เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์

ส่วนระยะเวลาการเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนแบบเต็มเวลา จะใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 1 ปีการเรียนแบบวีกเอนด์ ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอังคารและวันพฤหัส ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเรียน1 ปีครึ่ง สำหรับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 5-6 แสนบาท รวมค่าเดินทางไปเรียนและดูงานที่ประเทศสเปน และใช้ระยะเวลาการเรียนประมาณ 2 ปี จึงจะจบการศึกษา

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,176 วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559