สอบเข้ามหาวิทยาลัย

งานต้อนรับ KU76 นิสิตเกษตรศาสตร์​ #Dek59 "ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน"โครงการ "ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน"
ต้อนรับนิสิตใหม่ KU76
ในวันที่ 21-24 ก.ค.59 
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์