สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​SPU : โฆษณา นิเทศฯ ม.ศรีปทุม แผนดี...! ประกาศฝีมือคว้า 3 รางวัล จากโครงการประกวดแผนรณรงค์ "คิดดี คิดโดน ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้"

UploadImage
                  นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับรางวัลชนะเลิศ ,รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่รางวัลและทุนการศึกษารวม 70,000 บาท จากโครงการประกวดแผนรณรงค์ "คิดดี คิดโดน ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้" จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมี อ.วรรณี งามขจรกุลกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและอ.ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558  ที่ผ่านมา