สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 สายงาน : ระดับหัวหน้าที่มีเงินเดือนมากที่สุด ในปี 2016

UploadImage


พบกันอีกแล้วนะคะ คราวนี้พี่นำข้อมูลด้านสถิติ 10 สายงาน : ระดับหัวหน้าที่มีเงินเดือนมากที่สุด ในปี 2016 มาฝากกันค่ะ จากข้อมูลภาพข้างบนน้องจะเห็นว่า 3 อาชีพที่มีรายได้สูงสุดนั้นคืออาชีพ งานบริการเฉพาะทาง โดยมีรายได้อยู่ที่ 51,208 - 83,294 บาท
งานประกันภัยรายได้อยู่ที่ 50,855 - 87,758 บาท และ งานบัญชี 49,664 - 87,138 

 คณะสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเฉพาะทางด้าน IT
         
  - วิศวกรรมซอฟร์แวร์และความรู้
           - วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
           - วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์
           - คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
           - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
           - คอมพิวเตอร์กรากราฟฟิกและมัลติมิเดีย
           - การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คณะสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประกันภัย
            - คณิตศาสตร์ประกันภัย
            - การตลาด/การขาย/ประชาสัมพันธ์

คณะสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี
 
          - คณะบัญชี

ดูรายละเอียดคณะ/สาขาเพิ่มเติม คลิกที่นี่