สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักภูมิสถาปนิก อาชีพของคนที่มีหัวใจสีเขียว

สวัสดีจ้า น้องๆ ครั้งนี้พี่จ๋า AdmissionPremium ได้ไปเจอ แฟนเพจหนึ่งได้ลงรูปตามด้านล่างนี้เอาไว้ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนต้นไม้ ฟังดูเข้าท่าแห่ะ ดูน่าสนใจและติดตามมากเลย 

ที่ว่าน่าสนใจเพราะว่า คนจะแค่ตัดแต่งกิ่งต้นไม้  นั้นต้องใช้ทักษะ ความรู้อะไรบ้าง เพราะถ้ามองแล้ว หากปล่อยต้นไม้ใหญ่ไว้นานๆ   เมื่อมีลมแรง พายุเข้ามา ก็อาจจะกระทบต่อโครงสร้างบ้านเรือน ตึกอาคาร ก็ได้  พี่จึงไปหาคำตอบมาค่ะ
ตามไปดูกัน ว่า พวกเขาเหล่านั้นต้องจบอะไรมา
 
UploadImage
ก่อนอื่นพี่ขอบอกก่อนว่า เพจโรงเรียนต้นไม้ เขามีจุดประสงค์อะไร ? 

เพื่อสร้างคนที่มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมที่จะดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ในเขตเมือง (Urban Forestry) 

การพัฒนาเมืองที่ผ่านมาเน้นการใช้พื้นที่สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวลดลง จนหลายแห่งมีจำนวนพื้นที่สีเขียวต่อคนต่ำกว่า 9 ตารางเมตร ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด

โรงเรียนต้นไม้ หรือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง โดยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ครูต้อ ธราดล ทันด่วน และกลุ่มบิ๊กทรี (BIG Trees Project) โรงเรียนต้นไม้จึงเกิดขึ้นเพื่อจัดหาและกระจายองค์ความรู้เกี่ยวกับการป่าไม้ในเมือง สร้างรุกขกรที่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมืองอย่างถูกวิธี รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เรียนรู้ลงมือดูแลรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง โดยคาดหวังให้บุคคลตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ พร้อมที่จะเพิ่มและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อให้การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุล

 
UploadImage

และแล้ว พี่ก็ได้หาคำตอบ เพิ่มเติมว่า ภูมิสถาปานิก คือผู้ที่ทำหน้าที่นี้  ว่าแต่เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

เรียนในสาขา ภูมิสถาปัตยกรรม ( landscape architecture)  ซึ่งเป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบวางแผน การอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคาร รวมทั้งพื้นที่บางส่วนภายในหรือบนดาดฟ้าอาคารเพื่อความผาสุก สวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน

งานของภูมิสถาปนิก

      ครอบคลุมตั้งแต่การสรรค์สร้างสวนสาธารณะและถนนอุทยานไปจนถึงการวางผังบริเวณกลุ่มอาคารสำนักงาน จากการออกแบบที่พักอาศัยไปจนถึงการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและการจัดการพื้นที่ธรรมชาติขนาดใหญ่ หรือการฟื้นฟูภูมิทัศน์ที่เสียหาย เช่น เหมืองแร่เก่า บริเวณฝังกลบขยะ ภูมิสถาปัตยกรรมทับซ้อนกับการจัดสวน ก็จริง แต่จะเป็นงานวิชาชีพที่มีปัจจัยพิจารณาในการออกแบบและมีขอบเขตกว้างขวางกว่า

ภูมิสถาปนิกถือว่าเป็นนักวิชาชีพในลักษณะเดียวกันกับแพทย์และนักกฎหมายเนื่องจากบุคคลเหล่านี้ จะต้องได้รับการศึกษาเป็นการพิเศษเฉพาะและจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเช่นเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ 


มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะภูมิสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ซึงพี่ดูแล้ว มีเปิดไม่กี่แห่ง และมองว่า นักภูมิสถาปนิก เป็นวิชาชีพ แถมยังสอดคล้องกับเทรนด์อาเซียนและเทรนด์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะ รับรองเลยว่า จบมาไม่ตกงานแถมยังมีหัวใจสีเขียวอีกด้วยนะคะ

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : โรงเรียนต้นไม้