สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กว่าจะเป็นละครเวที

UploadImage


U-Review คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดงประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 


 

วันนี้เราจะมาแนะนำสาขาที่จะทำให้น้องๆ รู้ว่า กว่าจะเป็นละครเวทีอย่างที่เราเห็นกันนั้น พี่ๆ นักแสดง และผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ต้องเรียนรู้อะไรกันบ้าง ในสาขาศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการสอนทักษะพื้นฐานการแสดงละครเวที ที่ครอบคลุมกลุ่มวิชาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง และผสมผสานกับการจัดการธุรกิจ