สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แสตมฟอร์ดปลื้มเป็น ม.แรกในประเทศได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกจากสถาบัน IACBE เพิ่มโอกาสนักศึกษาก้าวหน้าระดับอินเตอร์

UploadImage

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดปลื้ม สถาบัน IACBE (the Board of Commissioners of the International Assembly for Collegiate Business Education) จากสหรัฐอเมริกา ให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนที่วิทยาเขตพระราม 9 นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยฯ ในการยกระดับการศึกษานานาชาติในประเทศไทย
 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่การได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติลอรีเอทในปี 2011
 
“แสตมฟอร์ดได้นำองค์ความรู้ระดับโลกผสานอยู่ในหลักสูตรการเรียน ทั้งนี้ต้องขอบคุณการที่เราเป็นหนึ่งในเครือข่ายของลอรีเอท ที่ทำให้เราเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้น โดยหลักสูตรของเราได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนและมีทักษะความรู้ความสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้ประกอบอยู่บนพื้นฐานปรัชญา 4-I ของเรา” ดร.แอนดรูว์ สกาวน์ กล่าว
ปรัชญา 4-I ประกอบไปด้วย Innovation (นวัตกรรม) Industry Linkage (การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม) International perspective (ผสมผสานความเป็นนานชาติ) และ Integrity (ความซื่อสัตย์)

 
UploadImage
 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีจุดเด่นในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา การได้รับการรับรองจากสถาบัน IACBE เป็นการยืนยันรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นที่การให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางและการใช้สื่อการสอนที่มีนวัตกรรมทันสมัย คณะบริหารธุรกิจและสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ผ่านการพิจารณา ทั้งในแบบการประเมินตนเอง และการเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นโดยหน่วยงานอิสระ โดยหลักสูตรนี้ผ่านหลักการการให้การรับรองตามที่สถาบัน IACBE กำหนด อาทิเช่น การประเมินผลการเรียน, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, เนื้อหาหลักสูตร, คณาจารย์, กิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ, ทรัพยากร, ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก, การศึกษาธุรกิจนานาชาติ และนวัตกรรมการศึกษา
 
นอกจากการผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการของ IACBE ยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คณะบริหารธุรกิจและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงเห็นถึงเจตจำนงในความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ความเป็นเลิศในหลักสูตรบริหารธุรกิจ และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจและการดำเนินงาน
“IACBE เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นใบเบิกทางให้นักศึกษาของเราที่นี่ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศจะมั่นใจในคุณภาพของนักศึกษาเมื่อเห็นเครื่องหมายการรับรองนี้ โอกาสในการมีงานทำสำหรับนักศึกษาก็เปิดกว้างขึ้นอีกด้วย” ดร.แอนดรูว์ กล่าว
 
การได้รับการรับรองมาตรฐาน IACBE เป็นการตอกย้ำพันธกิจของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและเครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติลอรีเอท ที่ว่า “Here for Good” ซึ่งมีความหมายสองประการคือ ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานในประเทศเทยถาวร และความตั้งใจที่มาดำเนินงานที่นี่เพื่อทำสิ่งดีๆ โดยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้นำองค์ความรู้ระดับโลกและนวัตกรรม และหลักสูตรต่างๆ มาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศอย่างเต็มที่

 
UploadImage
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด


           มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีวิทยาเขตอยู่ที่พระรามเก้าและหัวหิน และมีศูนย์การศึกษาอโศกแคมปัสใจกลางกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติจาก 100 ประเทศทั่วโลก อีกทั้ง 70% ของคณาจารย์ผู้สอนที่มาจากนานาประเทศทั้งอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอีกมากมาย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัยในเครือลอรีเอท ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือกว่า 75 สถาบันใน 25 ประเทศทั่วโลก และมีนักศึกษารวมกว่าหนึ่งล้านคน  เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา โดยมีหลักสูตรด้านการโรงแรม บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาไทย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stamford.edu