สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดศูนย์เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ มุ่งต่อยอดโอกาสก้าวหน้าให้คนทำงาน

UploadImage


 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดโชว์จุดแข็งความเป็นอินเตอร์ เปิดศูนย์เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ (Stamford Professional Development Center) มุ่งต่อยอดโอกาสก้าวหน้าในอาชีพให้บุคลากรวัยทำงาน “คนไทยมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วไม่มากก็น้อย เพียงแต่ขาดทักษะในการนำไปใช้ให้ได้อย่างประสบความสำเร็จ” นี่เป็นช่องว่างที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเล็งเห็น และเข้ามาเติมเต็ม โดยพิสูจน์ได้จากหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยที่สามารถช่วยให้นักศึกษาไทยพัฒนาภาษาอังกฤษจนสามารถเรียนหลักสูตรนานาชาติ และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในทุกสถานการณ์
จากประสบการณ์และความสำเร็จดังกล่าว มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจึงต่อยอดด้วยการเปิดหลักสูตร English Skills for the Future เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรวัยทำงานที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ แต่มีอุปสรรคเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยในระยะแรก จะเป็นหลักสูตรที่เปิดสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และดำเนินการการเรียนการสอนที่ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์
“ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นใบเบิกทางที่สำคัญสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่บริษัทข้ามชาติล้วนต้องการลงทุนเพื่อขยายกิจการ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับทุกวัฒนธรรมและมีแรงงานที่มีทักษะ” มร.เดวิด วาเลนเต้ ผู้อำนวยการศูนย์ Stamford Professional Development Center ของแสตมฟอร์ด กล่าว “เรามีประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาขึ้นมาจนถึงระดับที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เรามั่นใจว่าหลักสูตรของเราจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบุคลากรวัยทำงาน”

ภายในหลักสูตร English Skills for the Future แบ่งออกเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษในทักษะด้านต่างๆ อาทิเช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน, ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานกับคนต่างวัฒนธรรม, ภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะการพูด ซึ่งจะเน้นที่การออกเสียงอย่างถูกต้อง, ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานอย่างประสบความสำเร็จ, ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ, ภาษาอังกฤษสำหรับโลกออนไลน์ และภาษาอังกฤษเพื่อการสอน โดยการเรียนการสอนจะเน้นปรับทักษะที่ผู้เรียนต้องการฝึกฝน

นอกจากนี้ ศูนย์ Professional Development Center ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ยังเปิด CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดยเปิดสอนแบบ CELTA Online (เวลาเรียน 160 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่) และแบบ CELT-S กับ CELT-P (เวลาเรียน 120 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการศึกษาภาคบังคับ) ทั้งนี้มุ่งหวังผลิตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ โดยหลักสูตรทั้ง 3 แบบนี้เป็นเครื่องรับรองคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งอัดแน่นไปด้วยความรู้ที่จำเป็นในการสอน การพัฒนาด้วยการให้ผู้เรียนได้ทำการสอนจริงอย่างเข้มข้นในระหว่างการฝึกอบรม และสร้างความมั่นใจในการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
“สถานศึกษาทั่วโลกต่างยอมรับคุณภาพของอาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมในคอร์สนี้ ประกาศนียบัตรนี้เป็นใบเบิกทางในการก้าวหน้าของอาชีพการสอนภาษาอังฤษ เพราะนอกจากจะเป็นที่ยอมรับจากทุกแห่งแล้ว ผู้สำเร็จประกาศนียบัตรนี้ยังมีโอกาสมากกว่าคนอื่นในการได้ทำงานกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีคุณภาพระดับโลก” มร.วาเลนเต้ กล่าวเพิ่มเติม
 
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีวิทยาเขตอยู่ที่พระรามเก้าและหัวหิน และมีศูนย์การศึกษาอโศกแคมปัสใจกลางกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติจาก 100 ประเทศทั่วโลก อีกทั้ง 70% ของคณาจารย์ผู้สอนที่มาจากนานาประเทศทั้งอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอีกมากมาย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัยในเครือลอรีเอท ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือกว่า 75 สถาบันใน 25 ประเทศทั่วโลก และมีนักศึกษารวมกว่าหนึ่งล้านคน  เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรภาษาไทย และระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาไทย โดยมีหลักสูตรด้านการโรงแรม บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stamford.edu

เกี่ยวกับ CELTA
CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) ให้ความรู้ และฝึกทักษะที่สำคัญให้กับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งการให้ผู้เรียนได้ฝึกสอนจริงอย่างเข้มข้น ประกาศนียบัตรนี้เหมาะสมหรับผู้ที่ต้องการเติบโตในอาชีพการสอนภาษาอังกฤษ เนื่องจากสถานศึกษาทั่วโลกที่มีชื่อเสียงล้วนต้องการบุคลากรที่ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรนี้มาร่วมงาน โดยหลักสูตรนี้ได้รับการกำกับดูแลโดย Ofqual ในสหราชอาณาจักร และได้รับการรับรองจาก NEAS ในประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลจากเคมบริดจ์ ระบุว่า ในจำนวนการประกาศรับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษทั่วโลกจำนวน 500 ตำแหน่งในปี 2015 พบว่าร้อยละ  70 ต้องการบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมคอร์ส CELTA
 
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://campaigns.stamford.edu/form/CELTA/details.php

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ                                         
ปิยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์               มือถือ: 083 073 2636 อีเมลล์: piyarat.setthasiriphaiboon@stamford.edu