สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มธบ. จับมือ ป.ป.ช. จัดโครงการ รักชาติ ต้านโกง

    UploadImage


     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดโครงการ มธบ. รักชาติ ต้านโกง ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทยหัวใจต้านโกง” โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “เยาวชนไทยหัวใจต้านโกง”  โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เกียรติมาปาฐกถา  ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2954-7300 ต่อ 656