สอบเข้ามหาวิทยาลัย

SPU : ม.ศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาตรี รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2559

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-15.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธาน ณ บัวหลวงแกรนด์รูม  อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายใต้ธีมงาน “นักศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 : สนุกไปกับการเรียนรู้ ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ : ENJOY BEING PROFFSSIONAL”  อาทิ การบรรยายพิเศษโดย ไอทีแมนอารมณ์ดี “หนุ่ย” นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ พิธีกรและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ไอทีชื่อดังของเมืองไทย ร่วมเปิดโลกทัศน์แนวทางและมุมมองให้กับนักศึกษาในหัวข้อ “การเรียนและการใช้ชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21” เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อการทำงานในอนาคต การขับร้องเพลง โดย “ซานิ AF6” นิภาภรณ์ ฐิติธนการ นักร้อง-นักแสดง และปัจจุบันเป็นนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และพิธีกรในงาน โดย “เหน่ง” น.ส.นวลปรางค์ จงหมายกลาง ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2549 ปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าว
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม  #เรียน กับตัวจริง ประสบการณ์จริง
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage